Viktória Andrásiová

Študentka Univerzity Komenského v Bratislave, je súčasťou Akademického senátu UK, kde zastupuje záujmy študentov v snahe skvalitniť ich štúdium. Už počas štúdia na strednej škole sa aktívne vzdeláva a získava skúsenosti v štátnej správe ale aj v neziskovom sektore. Dôkazom toho sú absolvované stáže v Kancelárii prezidenta SR, na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí ale aj stáže v Teach for Slovakia a ďalšie.
Pozíciu v Nadácií MH SR zastáva od januára 2021. Aktívne sa svojej pozície chopila, učí sa a spoznáva podnikateľské prostredie. Jej cieľom je pomáhať ľuďom a robiť prácu, ktorá má zmysel. Preto je aj súčasťou nadácie a bude robiť všetko preto, aby pomohla podnikateľom a podnikateľskému prostrediu ako takému.
V prípade akýchkoľvek záležitostí ju neváhajte kontaktovať.

Add Comment