O nadácií

Viktória Andrásiová

Správkyňa Nadácie MH SR – Už počas štúdia na strednej a neskôr vysokej škole sa aktívne vzdelávala a získavala skúsenosti v štátnej správe ale aj v neziskovom sektore. Dôkazom toho sú absolvované stáže v Kancelárii prezidenta SR, na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí, stáže v Teach for Slovakia, v PwC na poradenstve pre verejný sektor a ďalšie.

Pozíciu v Nadácií MH SR zastáva od januára 2021 a od roku 2022 sa stala správkyňou Nadácie. Jej cieľom je pomáhať ľuďom a robiť prácu, ktorá má zmysel. Preto je aj súčasťou nadácie a bude robiť všetko preto, aby pomohla podnikateľom a podnikateľskému prostrediu ako takému. Spolu s kolegami pripravuje nové výzvy a prostredníctvom konzultácií a podpore pomáha nielen začínajúcim, ale aj zabehnutým podnikateľom a organizáciám k úspešnému pôsobeniu na Slovensku.

V prípade akýchkoľvek záležitostí ju neváhajte kontaktovať.

Viktoria Andrasiova

25+

ročné pôsobenie

300+

podporených projektov

10.000.000€+

v poskytnutej podpore