O nadácií

Nadácia Ministerstva hospodárstva SR

Nadácia vykonáva verejnoprospešný účel predovšetkým poskytovaním finančnej podpory ako aj odbornej pomoci pri realizácii projektov a aktivít. Finančné prostriedky ako aj odborná pomoc sú poskytované predovšetkým na projekty  podporujúce rozvoj podnikania a iné verejnoprospešné aktivity podnikateľských subjektov, záujmových združení právnických osôb, neziskových organizácií, občianskych združení, miest a obcí, ktoré takúto pomoc potrebujú a o jej poskytnutie Nadáciu požiadajú, pričom tieto však musia spĺňať Nadáciou stanovené podmienky pre poskytnutie pomoci.

25+

ročné pôsobenie

300+

podporených projektov

10.000.000€+

v poskytnutej podpore