Kontakt

Dôležité adresy

Sídlo: Tomášikova 1973/32, 831 04, Bratislava – Ružinov
IČO: 31 747 221, registrovanej na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod registračným číslom 203/Na-96/335

Kontaktné informácie

Telefónny kontakt +421 908 594 642
Email info@nadacia-mh.com 
Úradné hodiny: Pondelok – Piatok 9:00 – 14:00