DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Dovoľte nám informovať Vás, že dňa 7.2.2023 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre rok 2023. Tešíme sa na Vaše projekty!

Správca nadácie