Druhá výzva pre rok 2023 je vyhlásená!

Dovoľte mi oznámiť Vám, že dňa 20.6.2023 bola vyhlásená druhá výzva pre rok 2023 na predkladanie žiadostí o finančný príspevok.

Tešíme sa na Vaše projekty!